Frekvens kHz

Bånd

bredde Hz
(-6 db)

Modulasjon

Bruksområde

Effekt

 

2100 m

 

 

 

135,7 - 137,8

200

CW,QRSS, Smalbåndsmoder.

CW,QRSS, og smalbåndsmoder.

 1W ERP

 

 

 

 

 

600m

493-510

100

 

 

 

 

 

 

160m

 

 

 

1810 - 1838

200

CW

CW ekslusivt, 1836 KHz- QRP aktivitetssenter

1000

1838 - 1840

500

Smalbåndsmoder

Digitaltrafikk (utenom packet), CW

1000

1840 - 1843

2700

Alle moder - Digitale mode

Digitaltrafikk (utenom packet), Telefoni, CW Telefoni, CW

1000

1843 - 1850

2700

Alle moder

Telefoni, CW, Digitale moder

1000

1850 - 2000

2700

Alle moder

Telefoni, CW *( 1850-1900 Khz 1000W i CQWW/CQWPX Contester

10

 

 

 

 

 

 

80m

 

 

 

3500 - 3510

200

CW

CW,DX-trafikk

1000

3510 - 3560

200

CW

CW,Contest

1000

3560 - 3580

200

CW

CW, Ekslusivt, 3560 Khz Aktivitetssenter QRP

1000

3580 - 3590

500

Smalbåndsmoder

Digitaltrafikk, CW

1000

3590 - 3600

500

Smalbåndsmoder

Digitaltrafikk (packet), CW

1000

3600 - 3620

2700

Alle moder

Digitaltrafikk

1000

3600 - 3650

2700

Alle moder

Telefoni, CW

1000

3700- 3800

2700

Telefoni Contest

1000

3730 - 3740

2700

SSTV Fax

1000

3775 - 3800

2700

Alle moder

DX-trafikk

1000

 

 

 

 

 

 

60m

 

 

 

5260-5410*

Alle moder

*Primære brukere har prioritet over amatør radio bruk

100

5305-5315

CW

5310 Khz Aktivitetssenter

100

5335-5340

QRP

5335 Khz Aktivitetssenter

 

5350-5360

Digitalemoder

5355 Khz Aktivitetssenter

100

5375-5394

USB

5375 Khz Aktivitetssenter

100

5403.5

USB

Internasjonal kalle frekvens "fixed channel" * Norske VFO QSO bør ikke forekomme på denne frekvensen

 

 •  
 • "Fixed" kanaler brukt i andre land
 • USA : 5330.5, 5346.5,5366.5,5371.5,5403.5 khz
 • England: 5258.5, 5278.5, 5288.5, 5366.5, 5371.5, 5398.5, 5403.5 khz
 • Mer info på LA4LN sin hjemmeside LINK

 

 

 

 

 

 

40m

 

 

 

7000 - 7025

200

Telegrafi

CW, Ekslusivt Contest

1000

7025 - 7040

200

Telegrafi

CW, QRP Aktivitetssenter 7030 kHz

1000

7040 - 7047

500

Smalbandsmoder

Digitalmoder

1000

7047 - 7050

500

Smalbandsmoder

Automatiskestyrte stationer

1000

7050 - 7053

2700

Alle moder

CW, Telefoni, Digimoder, Automatiskestyrte stationer

1000

7053 - 7060

2700

Alle moder

CW, Telefoni, Digimoder

1000

7060 - 7100

2700

Alle moder

 • Digital voice 7070 Khz
 • SSB QRP Aktivitetssentrum 7090 Khz
 • SSB Contest trafikk i førte omgang

1000

7100 - 7130

2700

Alle moder

 • CW, Telefoni, Digimoder
 • IARU Reg 1 nødsamband sentrum 7110 Khz

1000

 

7130 - 7200

2700

Alle moder

 • CW, Telefoni, Digimoder
 • SSB (contest prefered)
 • Aktivitestsenter for SSTV 7165 Khz

1000

7175 - 7200

2700

Alle moder

 • CW, Telefoni, Digimoder
 • Prioritet gies til internasjonale forbindelser (DX)

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30m

 

 

 

10100 - 10140

200

CW

CW ekslusivt, QRP Aktivitetssenter 10116 Khz

1000

10140 - 10150

500

Digitale moder

Digitaltrafikk (utenom packet), CW

1000

 

 

 

 

 

 

20m

 

 

 

14000 - 14060

200

CW

CW, Contest, QRS Aktivitestsenter 14055 Khz

1000

14000 - 14070

200

CW

CW, Ekslusivt, QRP Aktivitetsenter 14060 Khz

1000

14070 - 14089

500

Smalbåndsmoder

Digitaltrafikk, CW

1000

14089 - 14099

500

Smalbåndsmoder

Digitaltrafikk (packet), CW

1000

14099 - 14101

Fyrbånd

Fyrbånd

Eksklusivt fyrsegment IBP

14101 - 14112

2700

Alle moder

Digitaltrafikk (packet), Telefoni, CW

1000

14112 - 14350

2700

Alle moder

CW, Telefoni, Digitale Mode

1000

14125 - 14300

2700

Alle moder

 • CW, Telefoni, Digitale Mode
 • 14130 kHz Digital Voice Aktivitetssenter
 • 14195 kHz +/- 5kHz Dxpedisjon senter
 • 14230 kHz SSTV Aktivitetssenter
 • 14285 Khz SSB QRP Aktivitetssenter
 • Telefoni contest

1000

 

 

 

 

 

 

 

17m

 

 

 

 

18068 - 18095

200

CW

CW ekslusivt

1000

18095 - 18105

500

Digitale moder

Digitaltrafikk, CW

1000

18105 - 18109

500

Digitale moder

Digitaltrafikk

1000

18109 - 18111

Fyrbånd

Fyrbånd

Eksklusivt fyrsegment IBP

18111 - 18120

2700

Alle moder

Telefoni, CW, Digitalmoder

1000

18120-18168

2700

Alle moder

 •  Telefoni, CW, Digitalmoder
 • 18130 kHz SSB QRP Aktivitetssenter
 • 18150 kHz Digital Voice Aktivitetssenter
 • 18160 kHz Internasjonal Nødsamband Frekvens

 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15m

 

 

 

 

21000 - 21070

200

CW

 • CW
 • 21055 kHz QRS Aktivitetssenter
 • 21060 kHz QRP Aktivitetssenter

1000

21080 - 21090

500

Digitale moder

Digitaltrafikk

1000

21090- 21110

500

Digitale moder

Digitaltrafikk (packet)

1000

21110 - 21120

2700

All moder

CW, Digital moder (IKKE SSB !)

1000

21120 - 21149

500

Smalbåndsmoder

Digitale moder

1000

21149- 21151

Fyrbånd

Fyrbånd

Eksklusivt fyrsegment IBP

21151 - 21450

2700

Alle moder

 • CW, Telefoni, Digitale Mode
 • 21180 kHz Digital Voice Aktivitetssenter
 • 21285 kHz SSB QRP Aktivitetssenter
 • 21240 kHz SSTV Aktivitetssenter
 • 21360 kHz Internasjonal Nødsamband Frekvens

1000

 

 

 

 

 

 

12m

 

 

 

 

24740-24890

200

CW

 Sekundær status

1000

24890 - 24915

200

CW

CW, Ekslusivt

1000

24915 - 24925

500

Digitale Moder

Digitaltrafikk, CW

1000

24925 - 24929

500

Smalbåndsmoder

Digitaltrafikk

1000

24929 - 24931

Fyrbånd

Fyrbånd

Eksklusivt fyrsegment IBP

24931 - 24940

2700

Alle moder

CW, Telefoni, Digitale Mode

1000

24940 - 24990

2700

Alle moder

 • CW, Telefoni, Digitale Mode
 • 24960 kHz Digital Voice Aktivitetssenter

1000

 

 

 

 

 

 

10m

 

 

 

 

28000 - 28070

200

CW

 • CW
 • 28055 kHz QRS Aktivitetssenter
 • 28060 kHz QRP Aktivitetssenter

1000

28050 - 28120

500

Smalbåndsmoder

Digitaltrafikk

1000

28120 - 28150

500

Digitale modes

Digitale moder , Digitaltrafikk (packet)

1000

28150 - 28190

500

 

Digitale moder

1000

28190 - 28225

Fyrbånd

Fyrbånd

Regionale tidsbestemte fyr IBP

28199 - 28201

Fyrbånd

Fyrbånd

Verdensdekkende tidsbestemte fyr IBP

28201 - 28225

Fyrbånd

Fyrbånd

Kontinuerlig sendende fyr IBP

 

28225 - 28300

2700

Alle moder

CW, Telefoni, Digitale Mode, Beacon

1000

28300-28320

2700

Alle moder

1000

28320-29200

2700

Alle moder

 • CW, Telefoni, Digitale Mode
 • 28330 kHz Digital voice Aktivitetssenter
 • 28360 kHz SSB QRP Aktivitetssenter
 • 28680 kHz SSTV Aktivitetssenter

 

29200 - 29300

6000

Alle moder

CW, Telefoni, Digitale Mode,Digitaltrafikk (NBFM packet)

1000

29300 - 29510

6000

 

Satelitt TX Frekvens (nedlink)

1000

29510 - 29520

--------

----------

Sikkerhetsfrekvens

29520 - 29550

6000

Alle moder

FM simplex - 10 kHz Kanaler

1000

29560 - 29590

6000

Alle moder

Repeater innfrekvens (RH1-RH4)

1000

29600

6000

Alle moder

FM Anropsfrekvens

1000

29610 - 29650

6000

Alle moder

FM simplex - 10 kHz Kanaler

1000

29660 - 29700

6000

Alle moder

Repeater utfrekvens (RH1-RH4)

1000